Σεμινάρια

Σεμινάριο – Webinar: Σύστημα εξετάσεων για μαθητές Α & Β Λυκείου

Σεμινάριο - Webinar: Σύστημα εξετάσεων μαθητών Α & Β Λυκείου

Με σκοπό να παράσχουμε υποστήριξη σε μαθητές και γονείς, διοργανώσαμε ένα ακόμη διαδικτυακό σεμινάριο για να ενημερώσουμε τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων. Στόχος μας ήταν να διασαφηνίσουμε τις νέες συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν κατά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και να εξηγήσουμε τον τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *