διαδικτυακα τεστ

ONLINE TESTS

Ο Όμιλος φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ αναλαμβάνει να προσφέρει σε μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου και της ΣΤ Δημοτικού μια σειρά από δοκιμαστικά τεστ σε διάφορα μαθήματα, με στόχο να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους και να εντοπίσουν τυχόν κενά και αδυναμίες.

Συνειδητοποιούμε ότι για πολλούς μαθητές, τα δοκιμαστικά τεστ αποτελούν αιτία άγχους καθώς συνδέονται με την επίδοσή τους στις τελικές εξετάσεις. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα θέματα που περιέχονται σε ένα τεστ αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής ύλης που καλύπτεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Επομένως, η απόδοση σε ένα τεστ δεν παρέχει πλήρη εικόνα της ποιότητας της εκπαίδευσης και της προετοιμασίας τους.

Τα δοκιμαστικά τεστ που αναπτύχθηκαν από το ακαδημαϊκό τμήμα του Ομίλου Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ έχουν τους εξής στόχους:

Α. Να παρέχουν μια αντικειμενική αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων τους σε κάθε μάθημα της τάξης τους.

Β. Να αναδείξουν τυχόν κενά και λάθη μέσω της αυτόματης διόρθωσης και των παρεχόμενων απαντήσεων, προκειμένου να εφαρμοστούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

Γ. Να βοηθήσουν τους μαθητές να ανακαλύψουν τις δικές τους προτιμήσεις και τα μαθήματα στα οποία είναι πιο ικανοί.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι το δοκιμαστικό τεστ έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της μάθησης και όχι μόνο την αξιολόγηση. Κάθε φορά που συμμετέχετε σε ένα τεστ, αποκτάτε περισσότερη εμπειρία και ενισχύετε την γνώση σας, μαθαίνοντας από τα λάθη σας.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη διαδικασία συνειδητοποιώντας ότι κάθε τεστ σας φέρνει πιο κοντά στους εκπαιδευτικούς σας στόχους και σας βοηθά να γίνετε καλύτεροι;