Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών

Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις από τον Όμιλο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Διακρότημα

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Προτεινόμενο Ι

Την Παρασκευή 31 Μαϊου ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ με με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Προτεινόμενο ΙΙ

Την Παρασκευή 31 Μαϊου ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ με με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Μαθηματικά

Την Τρίτη 4 Ιουνίου οι υποψήφιοι ΓΕΛ θα εξεταστούν στο μάθημα των Μαθηματικών

Αρχαία Ελληνικά

Την Τρίτη 4 Ιουνίου οι υποψήφιοι ΓΕΛ θα εξεταστούν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Βιολογία Προτεινόμενο Ι

Την Τρίτη 4 Ιουνίου οι υποψήφιοι ΓΕΛ θα εξεταστούν στο μάθημα της Βιολογίας.

Βιολογία Προτεινόμενο ΙΙ

Την Τρίτη 4 Ιουνίου οι υποψήφιοι ΓΕΛ θα εξεταστούν στο μάθημα της Βιολογίας.

Χημεία Προτεινόμενο Ι

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι ΓΕΛ στη Χημεία.

Χημεία Προτεινόμενο ΙΙ

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι ΓΕΛ στη Χημεία.

Λατινικά

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι ΓΕΛ στα Λατινικά.

Πληροφορική Προτεινόμενο Ι

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι ΓΕΛ στην Πληροφορική.

Πληροφορική Προτεινόμενο ΙΙ

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι ΓΕΛ στην Πληροφορική.

Ιστορία

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι ΓΕΛ στην Ιστορία.

Οικονομία

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι ΓΕΛ στην Οικονομία

Φυσική Προτεινόμενο Ι

Την Τρίτη 12 Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι ΓΕΛ στη Φυσική και με αυτό το μάθημα θα ολοκληρώσουν τις Πανελλήνιες εξετάσεις τους.

Φυσική Προτεινόμενο ΙΙ

Την Τρίτη 12 Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι ΓΕΛ στη Φυσική και με αυτό το μάθημα θα ολοκληρώσουν τις Πανελλήνιες εξετάσεις τους.