Νέα

Πανελλήνιες 2024: οι αλλαγές που θα ισχύσουν

Πανελλήνιες 2024: οι αλλαγές που θα ισχύσουν

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι Πανελλήνιες εξετάσεις του 2024 θα ξεκινήσουν νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη. Για το επερχόμενο έτος έχουν ανακοινωθεί ορισμένες τροποποιήσεις, όπως για τα τμήματα Μουσικών σπουδών και τις εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι ο αριθμός των εισακτέων για το 2024, τον οποίο αναμένουμε να δημοσιευθεί σύντομα.

Όσον αφορά την Ειδική Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), φαίνεται ότι έχει παγιωθεί μόνιμα. Οι μαθητές της Γ΄ λυκείου δεν πρέπει να ελπίζουν ότι θα καταργηθεί σύντομα. Οι φετινοί υποψήφιοι θα αντιμετωπίσουν αυξημένο ανταγωνισμό στις εξετάσεις και είναι σημαντικό να είναι προετοιμασμένοι γι’ αυτό.

Τι θα ισχύει για όσους επλήγησαν από φυσικές καταστροφές;

Όσον αφορά τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές στον Έβρο, τη Ρόδο, την Εύβοια και άλλες πλημμύρες στη Θεσσαλία, θα πρέπει να περιμένουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Η παραπάνω ρύθμιση προβλέπεται από τον νόμο και αναμένεται να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις στο μέλλον. Επίσης, αναμένονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις μετεγγραφές. Ωστόσο, γνωρίζουμε ήδη ότι για τις εξετάσεις του 2024 θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές:

1. Αλλάζει το σύστημα εισαγωγής στα τμήματα Μουσικών Σπουδών 5 πανεπιστημίων

Σε πέντε πανεπιστήμια, συγκεκριμένα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ιονίο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής. Η νέα υπουργική απόφαση καλύπτει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων, τη βαθμολόγηση και τον υπολογισμό των μορίων για τις εισαγωγές στα πανεπιστήμια από τις Πανελλαδικές του 2024 και έπειτα.

Οι υποψήφιοι για τα μουσικά τμήματα θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με την απόφαση. Ο τρόπος, το περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής της δήλωσης καθορίζονται με εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος.

Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και θα αντικατοπτρίζουν τον τρόπο εξέτασης και την αξιολόγηση των υποψηφίων για τα μουσικά τμήματα. Συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα μαθήματα και τις απαιτήσεις εισαγωγής μπορούν να βρεθούν στο ΦΕΚ με αριθμό Φύλλου 3927 (16-6-2023). Οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαιτήσεις θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για εισαγωγή στα συγκεκριμένα τμήματα, εφόσον επιτύχουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και πληρούν τις υποχρεώσεις εξέτασης.

Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Εξεταζόμενα μαθήματα, μόρια και προϋποθέσεις εισαγωγής

1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησιας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.
γ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) η Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
δ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο υποψήφιος ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής:
δα) Ιστορία για τους υποψηφίους του πρωκτού επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
δβ) Μαθηματικά για τους υποψήφιους του δευτέρου επιστημονικού πέδιλου ΓΕ.Λ.,
δγ) Φυσική για τους υποψήφιους του τρίτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
δδ) Πληροφορική για τους υποψηφίους του τέταρτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. και δε) Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τους υποψηφίους όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ.

2. Προϋπόθεσή συμμέτοχης των υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα τμήματά του άρθρου 1 αποτελεί η επίτευξή στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσής ίσης ή μεγαλύτερης: α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα των περ. α) και β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου (Ε.Β.Ε. Μουσικών μαθημάτων) και β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος).

3. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων, λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες που πέτυχαν στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων για κάθε υποψήφιο γίνεται ως εξής:

  1. Ο γραπτός βαθμός σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της παράγραφου 1 πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
  2. Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται μεταξύ τους, και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με χίλια (1000), για να προκύψει ο συνολικός αριθμός μορίων για κάθε υποψήφιο και για κάθε τμήμα.
  3. Οι βαθμοί εκφράζονται στην εικοσαβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δέκατου.

Για να είναι υποψήφιοι για επιλογή, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξεταστεί στα μαθήματα των περιπτώσεων α) και β) της παράγραφου 1 του εν λόγω άρθρου, καθώς και σε τουλάχιστον ένα (1) από τα μαθήματα των περιπτώσεων γ) και δ) της ίδιας παραγράφου.

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα καθορίζονται από τη συγκλήτου του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και εκδίδονται μετά από πρόταση του τμήματος εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.